STOP HERSENTUMOREN

Al 15 jaar zetten wij ons passievol in voor deze ernstige vorm van kanker. Onze belangrijste punten daarin zijn:
– Meer aandacht voor de ziekte
– Meer geld voor onderzoek
– Betere behandelingen
– Meer kans op genezing

Stichting STOPhersentumoren spant zich in om primaire hersentumoren en de gevolgen van het leven met een primaire hersentumor onder de aandacht te brengen en streeft ernaar om te komen tot genezing van deze ziekte door onafhankelijk (internationaal) onderzoek en kennisoverdracht van primaire hersentumoren te ondersteunen en mogelijk te maken.

Werken aan genezingskans
Patienten die de diagnose hersentumor krijgen moeten leven met één van de ergste kankersoorten en met de wetenschap dat er geen genezingskansen zijn. Wij vinden het onaanvaardbaar dat dit al 25 jaar min of meer ongewijzigd is. Waar bij andere kankersoorten door de jaren heen door onderzoek betere behandelresultaten en overlevingskansen zijn behaald, is er voor patienten met een graad 2,3 of 4 hersentumor nog steeds geen genezing mogelijk. Afhankelijk van de plek en het type van de tumor is soms wel en soms geen operatie mogelijk. Ook bestraling en chemokuren zijn niet altijd mogelijk. En zelfs als alle mogelijke behandelingen worden toegepast, dan nog is de zekerheid dat de tumor terug keert, in 98% van de gevallen al binnen 1 tot 2 jaar.

Het is nodig dat ook deze groep patienten hoop op genezing kan worden geboden. Dat kan alleen als door onderzoek betere behandeling van deze ziekte mogelijk wordt gemaakt.

Noodzaak van onderzoek
Helaas wordt door de overheid en door de grote kankerbestrijdingorganisaties onvoldoende onderzoek naar laten primaire hersentumoren uitgevoerd. De Stichting STOPhersentumoren is opgericht om dat gat te vullen. Want zonder onderzoek is er geen hoop. Alles wat wij doen om de primaire hersentumoren onder de aandacht te brengen is er op gericht de ziekte uiteindelijk te kunnen bestrijden. Hiervoor is veel onderzoek nodig. Dit onderzoek kan alleen worden uitgevoerd als er voldoende geld beschikbaar is. Dit geld kunnen wij alleen maar bij elkaar krijgen door donaties.

Als u ons steunt, maakt u onderzoek mogelijk. Onderzoek geeft nieuwe inzichten. Nieuwe inzichten leiden tot betere behandelmogelijkheden. Betere behandelingen geven ook deze patiënten een genezingskans. Een betere genezingskans betekent hoop op leven voor deze patiënten. Dat willen wij mogelijk maken.

Wilt u ook bijdragen aan onderzoek, inzichten, betere behandelmogelijkheden, genezingskans en hoop op leven voor patiënten met een hersentumor? Steun ons dan. Samen kunnen we meer mogelijk maken!